Blog

Honduras aneb nikde není tak nebezpečno, aby nemohlo být nebezpečněji Honduras

Honduras má snad nejhorší pověst ze všech středoamerických států a dle některých oficiálních varování a doporučení by se mohlo zdát…

Číst blog