Svatá země Izrael.

Z Tel Aviv procházíme po pobřeží Středozemního moře ke staré části města k Jaffě,v překladu "Jaffský pahorek ".Tento přístav se opravdu zdvihá do výšky 40 m.Je osídlen od r.7500 př.n.l.,za tu dobu má zem prolitou krví,stejně jako mnoho míst v této svaté zemi.Obsadili jej bojovníci Féničanů,Římané ho vypálili,dobyli ho Arabové,obsadili křižáci,muslimové ve 13.stol.skoro zničili,v 18. stol.jej obléhal Napoleon,pak přišel mor.Ve 20.stol.se sem začali zabydlovat i Židé,kteří pak přístav rozšířili o Tel Aviv.

Místní dopravou a pak autobusem jedeme do Jeruzaléma.Jeho historie sahá až do 4. tisíciletí př.n.l.,jsme v nejsvětějším místě judaismu.Město bylo založeno králem Davidem,je rozděleno na židovskou,muslimskou,křesťanskou a arménskou část. Nás zajímá stará část,kde se nachází Chrám Božího hrobu,místo pro židy a křesťany nejposvátnější.Kaple Ježíšova hrobu je společná pro všechny církve.Problémy s vlastnictvím a užíváním chrámu trvají bez přestávky už od křižáckých válek.Chrám je velmi členitý,vystřídaly se zde mnohé architektonické styly,ale je to nejsvětější místo křesťanského světa.Není tu pompéznost a lesk bohatství ostatních křesťanských kostelů a přesto nebo právě proto mystická atmosféra tak zapůsobí i na člověka nevěřícího.Chrám je počátkem víry,která se začala šířit nejdříve do Středomoří,poté do Evropy a do celého světa.Je to symbol,co na tom,že nevíme,co je autentické a co ne.Cesta mezi realitou a fixí je zde velice křehká.

Po dřevěném chodníku přecházíme na Chrámovou horu,která patří muslimům a židy si tam nepřejí.Pro turisty je přístupná jen pár hodin denně.

Další z této destinace

Další obsah od tohoto autora