Tři Kříže

Zdaleka viditelný rulový skalní vrch nad pravým břehem Labe. Nachází se zde přírodní rezervace fauny ( výhled Žernoseky, Radobýl, Hazmburk, Lovoš, Kubačka, Milešovka, Kletečná).

Přírodní rezervace. Na vrcholové náhorní plošině je mohutné valové opevnění z doby zhruba 1000 let př. n. l. Později keltské a slovanské hradiště. Tři kříže jsou zmiňovány již v roce 1587, k místu se váže mnoho pověstí. Různé druhy stepní květeny (např. kozinec bezlodyžný, kosatec bezlistý, kavyl Ivanův a další).

POVĚST

Milovaly jednou tři panny rytíře z Kamýku. Protože však jen jedna mohla jej dostat za manžela a ony sobě věčné přátelství přísahaly, volily raději společnou smrt. Vystoupily na skálu nad Labem, ještě jednou poslední pozdrav ke Kamýku rytíři poslaly a pak vrhly se do Labských vln. Když se o jejich smrti Kamýcký rytíř dověděl, dal postaviti na skále tři kříže, které tam dosud stojí.

Další z této destinace

Cestovatelský obsah na Desperado.cz