Týdenní putování svatou zemí

     Na mé týdenní cestě po Izraeli byla moje priorita vidět hlavně Jeruzalém a Mrtvé moře. Tím, že jsem přilétal a odlétal z Tel Avivu,tak jsem prožil i 2dny tady. Nejvíce času jsem však strávil v hlavním městě Izraele - Jeruzalemu. Jeruzalém je jedním z nejstarších měst na světě, kde se mísí kultury islámu, judaismu a křestanství. Ve starém městě, které je ohraničeno středověkými hradbami je spousta svatých míst těchto tří významných náboženství a také se zde odehrál ohromný kus lidských dějin.

 

Úžasný pohled na Jerusalém byl z 3000 let starého židovského hřbitova na Olivové hoře.

 

Na vrcholu Olivetské hory se nachází kostel Pater Noster. Je postaven nad jeskyní na vrcholu Olivetské hory. Právě zde Ježíš naučil učedníky modlitbu Otče náš. Modlitba je zde napsána na zdech ve 171 jazycích včetně češtiny.

 

 

Kostel Všech národů leží v Getsemanské zahradě, kde se Ježíš modlil, než ho Jidáš přišel polibkem zradit a následně byl zajat římskými vojáky. U Lví brány byl podle legendy ukamenovaný sv. Štěpán - první křesťanský mučedník. Chrám Božího hrobu je nejvýznamnější poutní místo křesťanů. Uvnitř je skála Golgota, na které byl Ježíš ukřižovaný a o pár metrů dále také Ježíšův hrob. 

 

Uvnitř Chrámu svatého hrobu a pietní místo na hoře Sion.

 

Via Dolorosa(křížová cesta) v  křesťanské čtvrti starého Jeruzalema.

 

Zeď nářků je pro židy nejuctívanější místo na zemi je největší synagogou pod otevřeným nebem. Zeď nářků je pozůstatkem vnějších hradeb 2.chrámu (postavený 516 př.n.l.a zničený 70n.l římany), který stál na Chrámové hoře. Židé zde ke zdi přicházejí truchlit nad ztrátou Božího domu a modlí se za navrácení Jeruzalému svému národu. Své prosby a modlitby k Bohu lidé píší na útržky papíru a vkládají do štěrbin zdi. Podmínka pro vstup ke zdi je pokrývka hlavy. 

 

Skalní dóm na Chrámové hoře stojí na místě, odkud muslimové věří, že prorok Mohamed vystoupil do nebe. Uvnitř je také skála, na které byl ochoten Abrahám obětovat svého syna Izáka a stával zde 2.židovský chrám. Z tohoto důvodu je toto místo posvátné i pro židy. Byl postaveno přímo na horních troskách druhého židovského chrámu v letech 687 - 691 n.l. Skalní dóm není mešita, ale svatyně, která chrání kus kamene posvátného pro muslimy, židy a křesťany. Chrámová hora je pro muslimy 3.nejposvátnější místo po Mece a Medině. 

 

Čtvrť Me'a Shearim ostře kontrastuje s nedalekým moderním Jeruzalémem a je obydlený velmi ultra-ortodoxními židovskými rodinami. Návštěva zde je jako cesta v čase. Oblast vypadá jako východoevropské židovské ghetto v 19. století. Toto místo ovládá přísná a uctivá zbožnost, dodržování zvyků a v rámci možností snaha o co největší odpoutanost od moderních technologických výdobitků dnešní doby(tv,pc...)

 

Před odjezdem k Mrtvému moři ještě posledních pár fotek z Jeruzaléma :-)

 

Přímo u Mrtvého moře se nachází horská rezervace Ein Gedi.

 

A pak už jen suprovní koupačka v Mrtvém moři, které leží 400m pod hladinou oceánu. Koncentrace soli je zde okolo 30%, takže tu není žádný život.

 

Před odletem jsem necelé dva dny prožil v Tel Avivu. Město s jihoevropskou atmosférou je naprostým protikladem starobilého a multikulturalního Jeruzalema (snad až na starou čtvrť Jaffa). Mnohými je Tel Aviv považován za hlavní město,  ale to asi tím, že je ekonomickým, hospodářským a kulturním centrem země.

Další z této destinace

Další obsah od tohoto autora