Vietnam - Hoi An

Hoi An je malé město situované při ústí řeky Thu Bon. Od 16. století bylo toto místo významným námořním přístavem, významným pro celý region pevninské části JV Asie. Díky tomu, že se zde usazovali cizí obchodníci, smísilo se zde při výstavbě města velké množství architektonických stylů. Historické jádro města se dochovalo v autentické podobě do dnešních dnů a je památkově chráněno.

Další z této destinace

Další obsah od tohoto autora