Kaokoland

Nehostinný, suchý a pustý Kaokoland, ležiaci na severozápade krajiny, patrí k najneporušenejším oblastiam Namíbie. Neprístupné územie, rozkladajúce sa južne od hraničnej rieky Kunene a severne od rieky Hoanib, je domovom kočovného kmeňa Himba. Tento pôvodný pastiersky národ si vďaka odlúčenosti a uzvretosti svojho životného prostredia zachoval dodnes etnickú osobitosť a kultúru. V oblasti Kaokoland žije asi 6 000 príslušníkov kmeňa Himba. Himbovia patria do etnickej skupiny Hererov, dorozumievajú sa spoločným jazykom a poniektorí sú i vo vzájomnom príbuzenskom vzťahu. Skupinky Himbov tiahnú krajinou so stádami dobytka a kôz, hľadajúc pre ne vhodné pastviny. Ak nájdu úrodné miesto, začnú tam pestovať kukuricu a tekvicu. Základom ich existencie je však hovädzí dobytok.

Zvieratá zabíjajú len pri mimoriadnych príležitostiach, ich strava totiž pozostáva hlavne zo zrazeného kravského mlieka. Mimoriadne zaujímavé sú ich zvyky, obzvlášť ich vzťah k mŕtvym. Pripisujú im dôležitú úlohu vo vzťahu k životu a blahu. Na vytvorenie akéhosi mostu medzi živými a mŕtvymi im slúži svätý oheň, plameň ktorý strážia, aby nikdy nevyhasol. Donedávna neporušený svet Himbov sa však pomaly, ale isto rozpadá. Príslušníci tohto národa stále častejšie prichádzajú do miest a nechávajú sa turistami za sprepitné fotografovať, prípadne chodia po žobraní.

Další z této destinace

Další obsah od tohoto autora