Galilea הגליל a Severní Izrael

Do severní části Izraele jsme přijeli v době velkého požáru na hoře Karmel, spíše po něm, protože v noci výjimečně pršelo. Navštívili jsme vyhlídku Stella Maris, klášter Karmelitánek, Eliášovu jeskyni a pohled na Haifu ze všech stran. Akko nás přivítalo vlnami na moři, takže vyjížďka na člunu byla spíš dobrodružství. Na ranním trhu bylo živo, koupili jsme pár maličkostí a odjeli do Nazaretu. Po prohlídce chrámu zvěstování a chrámu svatého Josefa jsme si prošli vnitřní město, kde žijí všechny menšiny v klidu a míru, všechna náboženství pospolu. Snad je to tím, že kořeny jsou společné.

Cestou na východ patří mezi nejzajímavější místa Kafarnaum, dále Tabgha – místo zázraku rozmnožení chlebů a ryb. Nedostali jsme se bohužel na horu Tábor, ale po příjezdu k jezeru Galilejskému a načerpání sil v místní hospodě, jsme se podívali na Golánské výšiny a objeli jsme jezero až k místu, kde vytéká řeka Jordán. Místo křtu „Yardenit“ jsme si prohlédli už za svitu reflektorů a to jsme byli rádi, že nás tam pustili vlastně po uzavírací době. No a pak už jsme si to svištěli večerní krajinou podél Jordánu, za Jerichem doprava do kopce na Jeruzalém a ještě kousek do Betléma, do našeho hotelu Nativity (byli jsme s ním spokojeni). 

Další z této destinace

Další obsah od tohoto autora